Per què hauries d’instal·lar aïllament tèrmic exterior en el teu projecte

El sistema d’aïllament tèrmic exterior és la forma més eficaç de reduir el consum: permet una reducció immediata de les emissions de CO2, estalvia molts diners i garanteix el confort tant a l’estiu com a l’hivern.

SATE, corresponent al “Sistema d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior“, és una solució d’aïllament tèrmic i acústic eficaç molt utilitzada tant en obra nova com en rehabilitació d’edificis per les seves avantatges en l’estalvi energètic i mediambiental. La seva col·locació a l’exterior de les façanes permet protegir-los i millorar la seva envoltant tèrmica i, per tant, aïllar-los tant defred com de la calor.

 

En definitiva, els diferents sistemes SATE contribueixen a estalviar en la factura energètica dels edificis. En aquest post t’exposem algunes de les característiques essencials del sistema que has de conèixer.

Obra Citylife de Zaha Hadid i Daniel Libeskind – Aplicació de Mapetherm Tile System, SATE en acabat ceràmic

Mapei ofereix excel·lents solucions adequades per a les diferents necessitats i particulars de cada projecte que combinen materials aïllants amb revestiments decoratius.

Façanes transpirables

Les diferències de temperatura a l’interior i exterior de les façanes, donades pels canvis bruscos de temperatura en un dels costats  per exemple quan fem servir la calefacció dins de la llar a l’hivern  és un factor que afavoreix les condensacions. Aquest estat, però, es pot evitar amb un sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior.

 

D’altra banda, la manca de ventilació també afavoreix les condensacions. SATE és transpirable i impedeix el pas del vapor d’aigua exterior cap a l’interior de l’habitatge, una característica molt eficaç contra possibles condensacions de vapor causants d’humitats.

Atmosfera tèrmica homogènia per evitar zones fredes

Les zones fredes es produeixen per l’aparició de l’anomenat pont tèrmic, una variació de la resistència tèrmica que sorgeix atrencar-se la superfície aïllant. Amb SATE, però, s’obté una atmosfera homogènia per la qual la temperatura de la llar es reparteix de manera uniforme. A causa de la seva inèrcia tèrmica, la pròpia massa de la construcció pot contribuir com a mecanisme de control tèrmic, tant a l’hivern com a l’estiu, acumulant energia durant el dia o la nit i actuant com a embornal de calor quan interessi.

Respectuós amb el medi ambient

El SATE no dispersa ni conté substàncies contaminants o nocives per al medi ambient, pot reciclar-se i redueix les pèrdues energètiques. Per tant, redueix les emissions de CO2 i gasos d’efecte hivernacle.

Gran diversitat en acabats

Els sistemes ofereixen una extensa varietat d’acabats, colors, textures, qualitats i materials d’aïllament.

Hotel Alcudia Center. Instal·lació de sistemes Mapetherm i Mapetherm Tile