gres-porcellanic-work.jpg
gres-porcellanic-work-1.jpg
gres-porcellanic-work-2.jpg
gres-porcellanic-work-3.jpg
gres-porcellanic-work-4.jpg
gres-porcellanic-work-5.jpg

Gres porcellànic Work

Marazzi

Work és una col·lecció idònia per cobrir terres i superfícies verticals que s'inspira en el ciment industrial. Es proposa en tres coloracions suaus —White, Beige i Grey— i en dos formats —de 30 x 90 i de 25 x 76 cm— que es poden combinar amb suggestives estructures tridimensionals i amb una gamma de decoracions inspirades en les rajoles hidràuliques de la tradició per configurar revestiments de gust modern i sofisticat. Els paviments de gres al format de 60 x 60 cm dialoguen perfectament amb els revestiments verticals a joc.

NOTA: Consulta la resta de formats i acabats amb l'equip comercial.