gres-porcellanic-vero-30.jpg
gres-porcellanic-vero-31.jpg
gres-porcellanic-vero-32.jpg
49106091-P-2.jpg
gres-porcellanic-vero-33.jpg
gres-porcellanic-vero-34.jpg
gres-porcellanic-vero-35.jpg
gres-porcellanic-vero-36.jpg
49106091-P-2.jpg
49106091-P-2.jpg
49106091-P-2.jpg
49106091-P-2.jpg
49106091-P-2.jpg
49106091-P-2.jpg
49106091-P-2.jpg
49106091-P-2.jpg
49106091-P-2.jpg
49106091-P-2.jpg
49106091-P-2.jpg
49106091-P-2.jpg
49106091-P-2.jpg
49106091-P-2.jpg

Gres porcellànic Vero

Marazzi

Una manera inèdita de concebre la imatge de la fusta per tornar a les arrels de l'estil natural. Amb Vero, Marazzi fa un nou pas endavant en el camp de la innovació tecnològica, realitzant una col·lecció inspirada en el roure amb una sorprenent fidelitat a la matèria natural.

NOTA: Consulta la resta de formats amb l'equip comercial.