gres-porcellanic-sembra.jpg
gres-porcellanic-sembra-1.jpg
gres-porcellanic-sembra-2.jpg
gres-porcellanic-sembra.jpg
gres-porcellanic-sembra-1.jpg
gres-porcellanic-sembra-3.jpg
gres-porcellanic-sembra-2.jpg
gres-porcellanic-sembra-2.jpg
gres-porcellanic-sembra.jpg
gres-porcellanic-sembra-1.jpg
gres-porcellanic-sembra-1.jpg
gres-porcellanic-sembra-3.jpg
gres-porcellanic-sembra-2.jpg
gres-porcellanic-sembra-2.jpg
gres-porcellanic-sembra.jpg
1102030-P.jpg
gres-porcellanic-sembra-1.jpg
gres-porcellanic-sembra-3.jpg
gres-porcellanic-sembra-3.jpg
1102030-P.jpg
1102030-P.jpg
1102030-P.jpg
1102030-P.jpg
1102030-P.jpg

Gres porcellànic Sembra

Nadis

Evoca l'equilibri perfecte entre la innovació i el punt natural. Inspirada en el paper reciclat i biodegradable, Sembra ens submergeix en paratges naturals i és capaç de despertar noves sensacions. Les seves múltiples textures, amb segó de blat, espigues, llavors i singular gamma cromàtica, la converteixen en una col·lecció inimitable per als que busquen crear espais evocadors.