gres-porcellanic-pols.jpg
gres-porcellanic-pols-7.jpg
gres-porcellanic-pols-2.jpg
gres-porcellanic-pols.jpg
gres-porcellanic-pols-7.jpg
gres-porcellanic-pols.jpg
gres-porcellanic-pols-2.jpg
gres-porcellanic-pols.jpg
gres-porcellanic-pols.jpg
gres-porcellanic-pols-7.jpg
gres-porcellanic-pols.jpg
gres-porcellanic-pols-7.jpg
gres-porcellanic-pols.jpg
gres-porcellanic-pols-3.jpg
gres-porcellanic-pols.jpg
gres-porcellanic-pols-7.jpg
gres-porcellanic-pols.jpg
gres-porcellanic-pols-2.jpg
gres-porcellanic-pols-3.jpg
gres-porcellanic-pols.jpg
gres-porcellanic-pols-3.jpg
gres-porcellanic-pols.jpg
gres-porcellanic-pols-7.jpg
gres-porcellanic-pols-2.jpg
gres-porcellanic-pols-2.jpg
gres-porcellanic-pols.jpg
gres-porcellanic-pols-2.jpg
gres-porcellanic-pols-3.jpg
gres-porcellanic-pols-3.jpg
gres-porcellanic-pols.jpg
gres-porcellanic-pols-7.jpg
gres-porcellanic-pols-3.jpg
1105061-P.jpg
gres-porcellanic-pols-3.jpg

Gres porcellànic Pols

Nadis

Una nova visió del clàssic terratzo que evoca la textura de les platges de sorra mediterrànies. Les diferents tonalitats neutres amb petites incrustacions de petxines marines i la seva acurada gràfica proposa un nou concepte estètic i una amplitud de possibilitats per a la decoració.