gres-porcellanic-marvel-travertine-11.jpg
gres-porcellanic-marvel-travertine-12.jpg
gres-porcellanic-marvel-travertine-16.jpg
gres-porcellanic-marvel-travertine-14.jpg
gres-porcellanic-marvel-travertine-15.jpg
gres-porcellanic-marvel-travertine-16.jpg
gres-porcellanic-marvel-travertine-14.jpg
gres-porcellanic-marvel-travertine-15.jpg
gres-porcellanic-marvel-travertine-16.jpg
gres-porcellanic-marvel-travertine-13.jpg
gres-porcellanic-marvel-travertine-11.jpg
gres-porcellanic-marvel-travertine-12.jpg
gres-porcellanic-marvel-travertine-11.jpg
gres-porcellanic-marvel-travertine-11.jpg
gres-porcellanic-marvel-travertine-14.jpg
gres-porcellanic-marvel-travertine-15.jpg
gres-porcellanic-marvel-travertine-16.jpg
gres-porcellanic-marvel-travertine-14.jpg
gres-porcellanic-marvel-travertine-15.jpg
gres-porcellanic-marvel-travertine-13.jpg
gres-porcellanic-marvel-travertine-12.jpg

Gres porcellànic Marvel Travertine

Atlas Concorde

La majestuositat i el poder del travertí, un material icònic amb una doble identitat, pedra i marbre, cobra vida en la col·lecció Marvel Travertine. El tall Vein Cut reprodueix el típic aspecte estriat del travertí, mentre que el talli Cross Cut correspon al tall del travertí en forma perpendicular, realçant la seva riquesa cromàtica amb una superfície d'aspecte petri caracteritzada per un ampli ombreig.