gres-porcellanic-kalksten-53.jpg
gres-porcellanic-kalksten.jpg
gres-porcellanic-kalksten-54.jpg
gres-porcellanic-kalksten-54.jpg
gres-porcellanic-kalksten-54.jpg
gres-porcellanic-kalksten-55.jpg
gres-porcellanic-kalksten-55.jpg
gres-porcellanic-kalksten-55.jpg
gres-porcellanic-kalksten-56.jpg
gres-porcellanic-kalksten-56.jpg
gres-porcellanic-kalksten-57.jpg
gres-porcellanic-kalksten-57.jpg
gres-porcellanic-kalksten-57.jpg
gres-porcellanic-kalksten-53.jpg
gres-porcellanic-kalksten.jpg
gres-porcellanic-kalksten.jpg
gres-porcellanic-kalksten-59.jpg
gres-porcellanic-kalksten-59.jpg
gres-porcellanic-kalksten-60.jpg
gres-porcellanic-kalksten-60.jpg
gres-porcellanic-kalksten-61.jpg
gres-porcellanic-kalksten-61.jpg
gres-porcellanic-kalksten-62.jpg
gres-porcellanic-kalksten-62.jpg
gres-porcellanic-kalksten-62.jpg
gres-porcellanic-kalksten-62.jpg
gres-porcellanic-kalksten-63.jpg
gres-porcellanic-kalksten-63.jpg
gres-porcellanic-kalksten-63.jpg
gres-porcellanic-kalksten-63.jpg
gres-porcellanic-kalksten-64.jpg
gres-porcellanic-kalksten-64.jpg
gres-porcellanic-kalksten-64.jpg
gres-porcellanic-kalksten-64.jpg
gres-porcellanic-kalksten-65.jpg
gres-porcellanic-kalksten-65.jpg
gres-porcellanic-kalksten-65.jpg
gres-porcellanic-kalksten-65.jpg
gres-porcellanic-kalksten-66.jpg
gres-porcellanic-kalksten-66.jpg
gres-porcellanic-kalksten-66.jpg
gres-porcellanic-kalksten-66.jpg
gres-porcellanic-kalksten-67.jpg
gres-porcellanic-kalksten-67.jpg
gres-porcellanic-kalksten-67.jpg
gres-porcellanic-kalksten-54.jpg
gres-porcellanic-kalksten-68.jpg
gres-porcellanic-kalksten-68.jpg
gres-porcellanic-kalksten-69.jpg
gres-porcellanic-kalksten-70.jpg
gres-porcellanic-kalksten-70.jpg
gres-porcellanic-kalksten-53.jpg

Gres porcellànic Kalksten

Argenta

La sèrie Kalksten ha estat dissenyada per a projectes que busquen senzillesa i elegància. La seva gran varietat de formats permet la seva adaptació a tots els ambients, amb una sèrie tonal minimalista i tres textures diferents: Natural, Lapado i Hammer. Els seus colors neutres i l'acabat mat generen ambients molt diferents que encaixen en qualsevol estada.