gres-porcellanic-din.jpg
gres-porcellanic-din-1.jpg
gres-porcellanic-din-2.jpg
gres-porcellanic-din-3.jpg
gres-porcellanic-din-4.jpg
gres-porcellanic-din-5.jpg
gres-porcellanic-din-6.jpg
gres-porcellanic-din-7.jpg
gres-porcellanic-din-8.jpg
gres-porcellanic-din-9.jpg
gres-porcellanic-din-10.jpg
gres-porcellanic-din-11.jpg
gres-porcellanic-din-12.jpg
gres-porcellanic-din-13.jpg
gres-porcellanic-din-14.jpg
gres-porcellanic-din.jpg
gres-porcellanic-din-1.jpg
gres-porcellanic-din-2.jpg
gres-porcellanic-din-4.jpg
gres-porcellanic-din-5.jpg
gres-porcellanic-din-6.jpg
gres-porcellanic-din-7.jpg
gres-porcellanic-din-8.jpg
gres-porcellanic-din-15.jpg
gres-porcellanic-din-9.jpg
gres-porcellanic-din-12.jpg
gres-porcellanic-din-3.jpg
gres-porcellanic-din.jpg
gres-porcellanic-din-1.jpg
gres-porcellanic-din-9.jpg
gres-porcellanic-din-10.jpg
gres-porcellanic-din-12.jpg
gres-porcellanic-din-13.jpg
gres-porcellanic-din-14.jpg
gres-porcellanic-din-4.jpg
gres-porcellanic-din-5.jpg
gres-porcellanic-din-7.jpg
gres-porcellanic-din-8.jpg
gres-porcellanic-din-15.jpg
gres-porcellanic-din-11.jpg
gres-porcellanic-din-13.jpg
gres-porcellanic-din-14.jpg
gres-porcellanic-din-2.jpg
gres-porcellanic-din-3.jpg
gres-porcellanic-din-6.jpg
gres-porcellanic-din-10.jpg
gres-porcellanic-din-11.jpg
gres-porcellanic-din-12.jpg
gres-porcellanic-din-13.jpg
gres-porcellanic-din-14.jpg
gres-porcellanic-din.jpg
gres-porcellanic-din-1.jpg
gres-porcellanic-din-2.jpg
gres-porcellanic-din-3.jpg
gres-porcellanic-din-4.jpg
gres-porcellanic-din-5.jpg
gres-porcellanic-din-6.jpg
gres-porcellanic-din-7.jpg
gres-porcellanic-din-8.jpg
gres-porcellanic-din-15.jpg
gres-porcellanic-din-9.jpg
gres-porcellanic-din-10.jpg
gres-porcellanic-din-11.jpg
gres-porcellanic-din-15.jpg

Gres porcellànic Din

Mutina

Din representa una forma completament nova de concebre un mosaic modern.
La col·lecció està concebuda en una lògica estrictament modular que permet jugar amb els elements i ofereix una àmplia gamma de possibles aplicacions, des de conceptes simples fins als més complexos, demostrant gairabé una il·limitada flexibilitat.