gres-porcellanic-core-12.jpg
gres-porcellanic-core-13.jpg
gres-porcellanic-core-13.jpg
gres-porcellanic-core-19.jpg
gres-porcellanic-core-13.jpg
gres-porcellanic-core-15.jpg
gres-porcellanic-core-15.jpg
gres-porcellanic-core-15.jpg
gres-porcellanic-core-6.jpg
gres-porcellanic-core-6.jpg
gres-porcellanic-core-12.jpg
gres-porcellanic-core-12.jpg
gres-porcellanic-core-10.jpg
gres-porcellanic-core-10.jpg
gres-porcellanic-core-4.jpg
gres-porcellanic-core-5.jpg
gres-porcellanic-core-6.jpg
gres-porcellanic-core-6.jpg
gres-porcellanic-core-10.jpg
gres-porcellanic-core-10.jpg
gres-porcellanic-core-6.jpg
gres-porcellanic-core-13.jpg
gres-porcellanic-core-13.jpg
gres-porcellanic-core-13.jpg
gres-porcellanic-core-15.jpg
gres-porcellanic-core-10.jpg
gres-porcellanic-core-6.jpg
gres-porcellanic-core-12.jpg
gres-porcellanic-core-12.jpg
gres-porcellanic-core-13.jpg
gres-porcellanic-core-19.jpg
gres-porcellanic-core-19.jpg
gres-porcellanic-core-15.jpg
gres-porcellanic-core-16.jpg
gres-porcellanic-core-17.jpg
gres-porcellanic-core-19.jpg
gres-porcellanic-core-10.jpg
gres-porcellanic-core-19.jpg
gres-porcellanic-core-12.jpg

Gres porcellànic Core

Argenta

Els estils de vida i la realitat de la societat actual ens obliguen a replantejar-nos la categoria de família. Encara que aquesta continua sent la cèl·lula fonamental de la societat i una forma d'organització de la vida quotidiana de les persones, el seu concepte ha adquirit noves dimensions.

Argenta és conscient i sensible a tots aquests canvis, perquè treballa amb els ulls i amb el cor oberts. Les famílies són ara aquelles on existeixen llaços afectius i relacions de solidaritat i col·laboració entre les persones, en un mateix espai. La família és un nucli estable i el marc de referència, un lloc on tornar. Partint d'aquesta filosofia s'ha desenvolupat la sèrie Core.