gres-porcellanic-boost-natural-28.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
gres-porcellanic-boost-natural-29.jpg
gres-porcellanic-boost-natural-30.jpg
gres-porcellanic-boost-natural-31.jpg
gres-porcellanic-boost-natural-32.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
80106885-P-2.jpg
gres-porcellanic-boost-natural-33.jpg
80106885-P-2.jpg

Gres porcellànic Boost Natural

Atlas Concorde

Boost Natural neix de la trobada entre un element antic com la terra crua, la creativitat d'un arquitecte italià i la tecnologia industrial d'Atles Concorde. Les rajoles per a paviments i revestiments reinterpreten les irregularitats, els colors terrossos i els matisos de l'argila natural. Amb Boost Natural és possible dissenyar paviments i revestiments per a qualsevol ús, amb continuïtat estilística entre l'interior i l'exterior.

NOTA: Consulta la resta de formats i acabats amb l'equip comercial.