Productes Obra

Ciments i adhesius

Ciments i adhesius

Ciments cola, morters, vorades, adhesius, segelladors, sistemes d'anivellament i hidrofugants; productes tècnics específics per totes les fases de l’obra i per a cada tipus d'aplicació amb un rendiment d'avantguarda.