Maora Ceramic: celosias con alma artesana

Maora Ceramic trabaja la arcilla natural y utiliza técnicas ancestrales para crear artesanía con alma que reinterpreta el arte de la cerámica.

Maora Ceramic crea productos irrepetibles que se distinguen por su carácter artesanal y único. A través de arcilla natural, reivindican la belleza de los espacios cotidianos siendo fieles a la tradición para crear terracotas puras que huyen de la perfección y remiten al origen de la alfarería.

Wabi-Sabi y la belleza de la imperfección es un concepto fundamental de la cultura japonesa. Esta estética da cabida a lo imperfecto e incompleto, desde la arquitectura a la cerámica.

Las celosías son paredes decorativas que tamizan la luz o recubren superficies generando formas singulares que funcionan como una segunda piel. Se utilizan para decorar y dividir o delimitar espacios, ya que separan ambientes a la vez que dejan penetrar la luz y el aire, ya sea en el interior o exterior de las viviendas o espacios comerciales.

El format, adaptat al disseny, articula els espais dotant-los de caràcter i elevant el concepte d’arquitectura a una altra dimensió; on l’essència de les formes pren el protagonisme.

Cadascuna de les peces de la gelosia està elaborada amb el mateix procés artesanal que les rajoles. Per aquest motiu, es tracta d’un element arquitectònic únic que posseeix l’autenticitat i la presència de la terracota. Les diferències en color, forma, mida i textura representen propietats singulars característiques de cada rajola. Així, tot i els quatre colors principals: palla, salmó, vermell i magma, cada un dels 15 models és irrepetible i esdevé en tonalitats completament úniques.