Costa

Costa neix de les formes orgàniques que suggereix el material argilós del qual prové la rajola de gres. Un material mal·leable i fundent en constant evolució i canvi que recorda a la franja terrestre que limita amb el mar.

_DSC7145
_DSC7304

La col·lecció es compon de dos dissenys de formes irregulars i dinàmiques que combinen
diferents colors. Ofereix gran llibertat compositiva entre els dos dissenys en les seves variants de color i la combinació d’aquests amb bases llises.